Kvalitet på tømmer & laft

Gjennom Laftekompaniet kvalitetskontroll har man god kontroll på tømmer, tørking og laftekvalitet. Vi har 15 års erfaring fra deleid laftevirksomhet og et nettverk samarbeidspartnere og leverandører. Dette har brakt oss dit hvor den beste tilgangen på kvalitetstømmer og laftekompetansen finnes. Vi bygger med naturens egne, fornybare råstoffer

Laftekompaniet har en deleid Laftefabrikk i Estland.

Kvalitet på tømmer & laft

Kvaliteten på tømmeret – utvelgelse, tørking, bearbeiding, samt laftehåndverket er avgjørende for byggets kvalitet.

Laftekompaniet har med sin kvalitetsfilosofi, mangeårig gjennomprøvd og dokumentert kompetanse.

Håndlaft stiller særskilte krav til tømmerkvalitet.

Laftekompaniet er derfor henvist å hente tømmer der en får beste kvalitet, og lafter etter tradisjonelle og gjennomprøvde metoder som tilfredsstiller alle kvalitetsstandarder.