Er det dyrt å bygge i laft?

Hytte i laftet tømmer synes å være det klare førstevalget når man bygger høystandard hytter i fjellet.

Men, hvor dyrt - eller hvor mye dyrere er det å bygge laftehytte i forhold til andre byggemåter – f eks bindingsverk, er et spørsmål som ofte stilles.

Forskjellen er kanskje ikke så stor som man tror, for det meste er likt enten man velger laftehytte eller bindingsverk.Hovedforskjellen i pris ligger på de utvendige lafteveggene - laftekassa, og pris på tradisjonelle vegger som f eks bindingsverk. Når man vet at lafteveggene ”bare” utgjør omtrent 1/5 av hele hytteprosjektet og at en tradisjonell vegg også koster noe, kan ikke dette utgjøre veldig stor forskjell.

De vesentligste kostnadene på et hytteprosjekt er vanligvis; tomt, grunnarbeider, fundament, VVS, elektrisk opplegg, varme og peis, tak, innredning bad og kjøkken. Disse kostnadene er de samme enten man bygger laft eller annen byggemåte. Det samme gjelder byggeledelse, byggesaksbehandling, tilkoblingsavgifter, etc.Så det meste av byggekostnadene er de samme uavhengig av byggemåte.

Vi ser imidlertid en tendens til, at når en velger høystandard hytte i laft, synes det å være en tilbøyelighet til å velge gjennomgående høyere standard på materialer og løsninger. Dette må man ta med seg i sin vurdering og sammenligning av alternativer.

Det anbefales å gjøre en helhetsvurdering av ”prisforskjellen”. Bruksverdi og verdiutvikling over tid. Erfaringsmessig stiller laftehytter sterkt i en helhetsvurdering.

En laftehytte fra Laftekompaniet er laget for generasjoner.